Kijan lekòl an Fenlann ka sèvi kòm bèl egzanp pou lekòl ann Ayiti Yon analiz Michel Degraff, pwofesè lengwistik nan MIT

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.